Tolke- og språktjenester med kvalitet og erfaring


Statsautorisert translatør norsk - russisk, MSTF og statsautorisert tolk, MNTF  

5-årig filologisk utdanning med norsk hovedfag fra St. Petersburg statlige universitet