Kompetanse

  • 5-årig filologisk utdanning med norsk som hovedfag fra Universitetet i St. Petersburg med diploma cum laude
  • 4 enkeltkurs på BI: Forretningsjus, Organisasjonspsykologi og ledelse, Organisasjonsteori, Markedsføringsledelse
  • Bevilling som statsautorisert tolk i 2003
  • Tolkeutdanning fra HiO
  • Bevilling som statsautorisert translatør norsk - russisk i 2012
  • Tolk og oversetter på heltid siden 1995
  • Morsmålslærer
  • Prosjektmedarbeider, tolk/oversetter ved Likestillingsrådet
  • Øvingslærer/språkveileder ved tolkeutdanningen ved HiO
  • Russiskundervisning for ansatte ved SSB