Oversetting

  • 5-års universitetsstudier i skandinavisk filologi med norsk som hovedfag har gitt meg et solid fundament i norskkunnskaper
  • Jobbet som oversetter siden 1995
  • Bevilling som statsautorisert translatør i 2012. Som det står på bevillingsbrevet fra NHH: ”Translatørbevilling – dokumentasjon på nødvendig kompetanse i fagoversettelse”
  • Har oversatt bl.a:bruksanvisninger, forskrifter, lover, spørreundersøkelser, tariffavtaler- og overenskomster, informasjonsmateriell for offentlige og private oppdragsgivere, personlige dokumenter og attester, patenter