Tolking

  • 5-års universitetsstudier i skandinavisk filologi med norsk som hovedfag har gitt meg et solid fundament i norskkunnskaper
  • Jobbet som tolk siden 1995
  • Bevilling som statsautorisert tolk ved UiO i 2003.
  • Tolkeutdanning og påbygningskurs i tolking fra HiO: 2008, 2009, 2011.
  • Retts- og konferansetolk. Tolker både simultant og konsekutivt